عایق صوتی شانه تخم مرغی به دلیل دارا بودن ساختار شش وجهی موجب کاهش و تضعیف مکرر صوت می شود

این عایق های صوتی به دلیل ساختار چند وجهی، موجب کاهش و تضعیف صوت می گردد و چیزی حدود ۰/۴ ضریب جذب صدا را دارا بوده، وزن سبک و سهولت نصب از مزایای این نوع عایق ها میباشد.
یکی از مصارف عایق های صوتی، برای اتاق های ضبط صدا با نصب بر روی دیوارها، علاوه بر جذب صدا، از انعکاس صوت ممانعت مینماید.
نوع دیگری از عایق های صوتی شانه تخم مرغی با پایه متریالی بنام NBR (الاستومری) تولید میگردد که علاوه بر کاهش صوت، عملکرد برودتی، حرارتی را نیز دارا بوده و از سرما و گرما نیز ممانعت مینماید.
این نوع عایق صوتی بصورت فوم فشرده مشکی رنگ دو طرف صاف با دانسیته مناسب (kg/m3 (45-65 جهت حذف صداهای مزاحم روی دیوارهای میانی ساختمانها کاربرد دارد.