پشم سنگ یکی دیگر از عایق های مفید در بحث حرارتی و مورد نیاز در صنعت ساختمان می باشد . پشم سنگ جزو خانواده عایق های حرارتی متشکل از الیاف معدنی است به همین دلیل گاهی به آن Mineral Wool …
ادامه مطلب