انواع کانال های فلکسیبل جهت تهویه مطبوع

کانال های فلکسیبل عایق دار

• کانال های فلکسیبل با عایق الاستومریک

• کانال های فلکسیبل با عایق الاستومریک روکش آلومینیومی

• کانال های فلکسیبل با عایق های الاستومریک روکش pvc

 

 

• کانال های فلکسیبل با عایق پشم شیشه

 

 


• کانال های فلکسیبل با عایق فشرده ( IFD )

 

 


• کانال های فلکسیبل با عایق فشرده ( PL)

 

 

کانال های فلکسیبل بدون عایق

 

• کانال های فلکسیبل کومبی

 

 

 

• کانال های فلکسیبل آلومینیومی

 

 


• و متعلقات مربوط به کانال ها شامل بست و قفل استیل