نوارهای درزگیر آلومینیوم به دو صورت ساده و مسلح نخدار عرضه میگردد، این نوارها پشت چسبدار بوده و با عرض های مختلف ۳ سانت، ۵ سانت و ۱۰ سانت موجود میباشد.

کاربرد این نوارها بیشتر بر روی درزهای عایق شده با روکش آلومینیوم، بسته به ساده یا مسلح بودن فویل روی عایق مورد مصرف میباشد.

همچنین نوارهای آلومینیوم در قسمت درز کانالهای از پیش عایق ( ورق کانال با عایق پلی یورتان ) کاربرد فراوان دارد.

 

نوار درزکیر

نوار درزکیر

نوار درزگیر شرکت پایدار عایق خراسان

نوار درزگیر شرکت پایدار عایق خراسان