عایق های صوتی بصورت اشکال مختلف : شانه تخم مرغی ، هرمی و ام دی پلاس با ضخامت و دانسیته های مختلف عرضه میگردد.

 

پایدار عایق خراسان

پایدار عایق خراسان