پایدار عایق خراسان در مشهد عرضه کننده انواع کانال های فلکسیبل بصورت ساده و عایق دار میباشد.
این کانال ها بصورت خرطومی در دستگاه های تهویه مطبوع ( هواساز، داکت اسپیلت، فن کویل، ایرواشر و….) اگزاست و انشعابات اصلی و فرعی کانال های تهویه، رابط دریچه به کانال ، پلنیوم باکس ها و …. مورد مصرف قرار میگیرند.