• ۱-کانال های فلکسیبل عایق دار :

  • کانال های فلکسیبل با عایق الاستومریک
  • کانال های فلکسیبل با عایق الاستومریک روکش آلومینیومی
  • کانال های فلکسیبل با عایق های الاستومریک روکش pvc
  • کانال های فلکسیبل با عایق پشم شیشه
  • کانال های فلکسیبل با عایق فشرده ( IFD )
  • کانال های فلکسیبل با عایق فشرده ( PL)

۲-کانال های فلکسیبل بدون عایق :

 • • کانال های فلکسیبل کومبی
  • کانال های فلکسیبل آلومینیومی
  • و متعلقات مربوط به کانال ها شامل بست و قفل استیل